เนื้อหา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สมาชิกผู้ขนส่ง สามารถเข้าระบบบันทึกข้อมูล Passbook ได้ โดยสามารถเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง หรือ update ข้อมูลรถขนส่งได้
รูปประกอบ
ไฟล์แนบ

uploads/announcement/CATEMAG Steering Meeting No.3rd.docx