กำหนดการ


1 ม.ค. 2563 เริ่มใช้งานระบบ Passbook ใหม่

ติดต่อสอบถาม หรือพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ


การอบรม

กลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล ของบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ขนส่ง ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล ได้แก่

  • โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
  • กรดไฮโดรคลอริค (HCl)
  • โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl)
  • โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)
  • คลอรีนเหลว (Liquid Cl2)