กำหนดการ


เรียน: สมาชิกผู้ผลิตและผู้ขนส่งในกลุ่ม CATEMAG

เรื่อง: กำหนดการตรวจรถขนส่งปี 2564

ขอแจ้งให้ทุกท่านทำการตรวจรถขนส่ง ผ่านระบบ QR Code บนเล่ม Passbook ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


ติดต่อสอบถาม หรือพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ


การอบรม

กลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล ของบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ขนส่ง ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล ได้แก่

  • โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
  • กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
  • โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl)
  • โพแทสซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)
  • คลอรีนเหลว (Liquid Cl2)